top of page

Primena veb prog. u infrastruk. sistemima (PUGS)

Public·3 members

PRIJAVA ZA DIPLOMSKI RAD


Forma za prijavu je na sledećem link-u.

Rok za prijavu je 12.6.2023. 22:00h. Nakon prijave će biti objavljena lista za max 20 studenata koji će raditi diplomski rad.

Detalji o temama možete pronaći u sekciji 'Predavanja'.

About

Sajt predmeta Programiranje u Smart Grid sistemimaa koji se ...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page