top of page

Primena veb prog. u infrastruk. sistemima (PUGS)

Public·3 members

Odbrana Projekta


Prva odbrana projekta će biti pomjerena na 10. i 11. jun. Za odbranu se možete prijaviti popunjavanjem FORME (Studenti koji su popunili formu za odbranu u maju su prijavljeni) najkasnije do 7. juna kada će biti objavljeni tačani termini i raspored odbrane.

About

Sajt predmeta Programiranje u Smart Grid sistemimaa koji se ...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page