top of page

Razvoj Cloud aplikacija u pametnim mrežama

Public·4 members
Marina Stanojevic
June 23, 2021 · changed the group description.

Sajt predmeta Cloud Computing u elektroenergetskim sistemima koji se održava na PSI smeru na trećoj godini.


Profesor: dr Srđan Vukmirović email: srdjanvu@uns.ac.rs

Asistenti: Sebastijan Stoja email: sebastijan.stoja@uns.ac.rs

Marina Stanojević email: marina.stanojevic@uns.ac.rs

Mirko Mikać email: mirkomikac27@uns.ac.rs

O predmetu

Sajt predmeta Cloud Computing u elektroenergetskim sistemima...

Members

Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page